Spiraalkneders VEMA MIXER 12- 50 kg deeg

  de VEMA MIXERS spiraalkneders superkneder van klein naar groot van 12 tot 50 kg deeg

 Spiraalkneders VEMA MIXER 12- 50 kg deeg

Contacteer ons voor meer informatie: